mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday16
mod_vvisit_counterThis week18
mod_vvisit_counterLast week115
mod_vvisit_counterThis month18
mod_vvisit_counterLast month382
mod_vvisit_counterAll days90382

We have: 1 guests online
Your IP: 10.107.1.228
 , 
Today: Oct 02, 2016

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

Â

Âalt

พล.อ.อ.พิชัยÂ Â เขม้นจันทร์

ประธานกรรมการดำเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.จำกัด

 Â

มุมเพื่อนช่วยคิด

คำนวณดอกเบี้ยเงินกู้สามัญแบบรายเดือนกับแบบนับวันอันไหนคุ้มกว่ากัน !!! คลิกที่นี่ alt

มองหาเงินใช้จะเลือกขอสินเชื่อกับใครดี...? คลิกที่นี่

โปรแกรมคำนวณเงินกู้สามัญ คลิกที่นี่ alt

แบบฟอร์มฉุกเฉิน คลิก

sub 14

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก คลิกที่นี่

สมาชิกนอกหน่วยและผู้ที่เกษียณอายุราชการที่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ให้ติดต่อที่สหกรณ์

หมายเหตุ ข้อมูลสมาชิกเป็นความลับส่วนบุคคลสมชิกจะต้องเก็บรักษา ID และ Password ของสมาชิกไม่ควรเปิดเผยให้แก่บุคคลคลอื่นทราบเป็นอันขาด

ID และ Password เป็นความลับของสมาชิกโดยตรง

sub 14_2

ระเบียบและข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.จำกัด

ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.จำกัด คลิกที่นี่

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.จำกัด คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบ สอฯ ว่าด้วยการให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบสอ.ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ ๙๐% คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบ สอ.สอ.ทอ.จก. ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.๒๕๕๗ คลิกที่นี่alt

แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๖ คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเมื่อผู้กู้เงินสามัญเสียชีวิต พ.ศ.๒๕๕๔(เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๓(เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบและข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.จำกัด (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.จำกัด (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

sub_1

Â

ประกาศ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการเมื่อสมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญเสียชีวิต พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จำกัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘ คลิกที่นี่

ประกาศ ยกเลิกกองทุนกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.๒๕๕๗ คลิกที่นี่

ประกาศ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้และงดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ คลิกที่นี่

ประกาศ การขอรับทุนส่งเสริมบุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ download แบบฟอร์ม คลิกที่นี่

**** ประกาศ สำหรับสมาชิกที่ต้องการยื่นกู้สามัญและได้นำแบบฟอร์มสามัญไปเขียนหลังวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 58 ไปให้สมาชิกนำกลับมาเปลี่ยนแบบฟอร์มสามัญใหม่ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 58 ไปต้นไป เนื่องจากแบบฟอร์มสามัญมีเนื้อหาเปลี่ยนแปลง ****

ประกาศ เรื่อง เปิดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ คลิกที่นี่

ประกาศ แก้ไขหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญ ๒๕๕๗ คลิกที่นี่

ประกาศ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 คลิกที่นี่

ประกาศ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ dowload แบบฟอร์ม คลิกที่นี่หมดเขตส่งเอกสารวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้ คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี2556 คลิกที่นี่

ประกาศ เรื่องกำหนดจำนวนวันในการคิดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินรับฝากทุกประเภท คลิกที่นี่

ประกาศÂเรื่องแก้ไขระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สอ.ทอ. จำกัดข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ว่าด้วยทุนสวัสดิการเมื่อผู้กู้เงินกู้สามัญเสียชีวิต พ.ศ.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้ คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 คลิกที่นี่

ประกาศ รื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2555